NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSRÓL

Állami garantált 20%-os “Kamat” éveken át, hogyan?

2014. január 1-től az állam éves 20%, de maximum 130.000 Ft adókedvezménnyel támogatja a nyugdíjbiztosításokat. A törvényalkotó pontosan definiálja a nyugdíjbiztosítás fogalmát, azaz hogy mely életbiztosítások minősülnek nyugdíjbiztosításoknak, ezáltal pedig melyek jogosítanak az adókedvezmények igénybevételére.

Mi minõsül nyugdíjbiztosításnak?

  • 2013.12.31 után jött létre
  • Haláleseti szolgáltatást tartalmaz
  • lejárata megegyezik a szerződés-kötéskori hivatalos nyugdíjkorhatárral
  • Tényleges öregségi nyugdíj vagy legalább 40%-os rokkantsági nyugdíj esetén is szolgáltat.
  • törvényi előírásoknak megfelel

Mi a nyugdíjbiztosítás definíciója?

Az olyan életbiztosítás, ahol a biztosítói teljesítést a biztosított halála, vagy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabály szerinti nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság megszerzése, vagy az egészségi állapot legalább 40%-os mértéket elérő károsodása váltja ki, illetve ha a biztosító elérési szolgáltatása a szerződés létrejöttekor érvényes öregségi nyugdíjkorhatár biztosított általi betöltésekor válik esedékessé, feltéve, hogy a szerződés létrejöttétől a biztosító biztosítási eseményre tekintettel történő teljesítéséig (kivéve a biztosított halálát, a rokkantsági, a rehabilitációs ellátásra való jogosultság bekövetkezését, valamint ha a biztosító teljesítése nem csökkenő összegű járadékszolgáltatás és a járadékszolgáltatást a folyósítás megkezdésétől számított 10. év végéig vagy a biztosított haláláig nyújtják) legalább 10 év eltelik.

A Nyugdíjbiztosítás tehát egy olyan speciális életbiztosítás, amely a lejáratát tekintve a kötéskorinyugdíjkorhatárig tart, de a nyugdíjkorhatár elérése és a jövőbeni hivatalos nyugdíjkor elérése közül akkor fizet, amelyik hamarabb bekövetkezik. Ezen felül pedig térít legalább 40%-os rokkantság és halál esetén is. A hivatalosnyugdíjkorhatár minden 1957 után született ember esetében a 65. életév.

Melyik törvény rendelkezik erről?

SZJA törvény 1995. évi CXVII. törvény 3. paragrafus

Milyen garanciákkal rendelkeznek a nyugdíjbiztosítások?

Az elsőszámú garancia az állam, aki vállalja, hogy a fent megadott törvény alapján visszatérít szerződőnek SZJA -ból.

A szolgáltatókat a BIT. törvény szabályozza, amely meghatározza a biztosítók számára a tőke megfelelést, állomány átruházás feltételeit, biztosítástechnikai tartalékok képzését.

Az elhelyezett tőkének pedig eszközalapot kell választani, de a nyugdíjbiztosítások esetében rengeteg garantált eszközalap létezik, amelyben hol a tőkére, hol a hozamra, vagy az árfolyammaximumra kapunk garanciát. Az ilyen típusú nyugdíjbiztosítások így hosszútávon magasabb hozamokkal kecsegtethetnek.

Örökölhető a nyugdíjbiztosításban felhalmozott összeg?

A nyugdíjbiztosítási jogviszonyban elhelyezett megtakarítás örökölhető, ráadásul Ön már a szerződés megkötésekor rendelkezhet, illetve a tartam alatt bármikor megváltoztathatja a kedvezményezetteket személyét, számát. Gyakorlati tapasztalatunk, hogy sok esetben az öröklési eljárás hosszadalmas és bonyolult folyamat, aminek következtében akár évekig elhúzódhat annak lezárása. Így érdemes előre megnevezni a kedvezményezettet(eket),hiszen pár nap alatt rendelkezésre áll az összeg ès ezàltal nem fogja a hagyatéki eljárás részét képezni.

Mi van akkor, ha nem tudom fizetni egy ideig a nyugdíjbiztosításomat?

Természetesen előfordulhatnak rendkívüli helyzetek, főleg egy hosszútávú megtakarítási program esetén. Szolgáltatónként változó feltételek mellett már 2-3 év után van lehetőség ideiglenesen szüneteltetni a nyugdíjbiztosítás befizetését, akár többször is, illetve van lehetőség a befizetések végleges megszüntetésére is. Fontos, hogy állami támogatás csak az újonnan befizetett megtakarításokra jár.

Miért ilyen szigorú a szabályozás?

Az állam az adókedvezményt azért biztosítja, hogy nyugdíj/rendszeres járadék legyen belőle, ezért a hozzáférés a nyugdíjbiztosítások esetében szigorítva van. Amennyiben lejárat előtt szeretne a megtakarításaihoz hozzáférni, akkor az állami támogatást vissza kell fizetni 20%-kal növelt kamattal együtt. A cèl az, hogy ne lehessen màsra hasznàlni, mint hogy magunkat ès csalàdunkat eltarthassuk közel azonos èletszínvonalon az inaktív időszak alatt is.

Miért fontos, hogy tanácsadója legyen?

A ma embere számára a legnagyobb èrtèk az idő! Elképzelhető, hogy tájékozódik az adóváltozásokról, mégis van könyvelője, vagy ismeri a legújabb fogászati eljárásokat, mégis fogorvoshoz fordul amennyiben fáj a foga, vagy lehet jártas az autók világában, mégsem Ön szereli hàzilag az autójàt, hanem a szerelőjère bízza azt. A specializációt igénylő területeken szakemberek segítségét vesszük igènybe, hogy időt, energiàt ès pènzt takarítsunk meg.
A konzultáció mindössze egy órát vesz igénybe, de pénzben kifejezve felbecsülhetetlen értéket jelent az Ön számára!
Mi a nyugdíjbiztosítás előnye más nyugdíjcélú megtakarításokkal összehasonlítva?
A nyugdíjbiztosítás másik nagy előnye a NYESZ számlával és az Önkéntes nyugdíjpénztárral szemben, hogy míg előbbiek minden esetben a hivatalos nyugdíjkorhatárig tartanak, addig a nyugdíjbiztosítás a szerződéskötéskor érvényben lévő nyugdíjkorhatárig. Ez azért nagyon fontos, mert ha időközben változik a nyugdíjkorhatár, akkor az csak a nyugdíjbiztosítás esetén nincsen Önre negatív hatással. Őszintén tegyük fel magunknak a kérdést, hogy 20 év múlva vajon mennyi lesz a nyugdíjkorhatár? 75 év? 80 év?